Udmeldelse

Ønsker man at udmelde sit barn op på Børnegalaxen Taastrup, bedes nedenstående blankt udfyldt efterfulgt af afsendelse på vores kontor. Man kan også møde op personligt.

Udmeldelse
Blanketten anvendes af forældre, institutionerne eller pladsanvisningen, når et barn udmeldes/opsiges.