Politik

Børnegalaxen Taastrup er en daginstitution med børn og voksne fra forskellige kulturer.

Vi syntes at kompetencer som nysgerrighed og åbenhed overfor andre kulturer og værdier, er med til at vække evnen til at rumme forskelligheder og behandle hinanden som ligeværdige individer, hvilket vi ser som en berigelse for fællesskabet.

Vi mener, det er vigtigt, at barnet føler sig set, hørt, forstået, accepteret, anerkendt og elsket, som det menneske, det er.

Dette gør vi ud fra en nærværende, lyttende og støttende tilgang til det pædagogiske, så barnet føler, at det er ok at være sig selv, (tryg i sig selv).

Barnet bliver ligeledes Inkluderet på en anerkendende måde i børnegruppen.

Anerkendelse er et vigtigt element i institutionens pædagogik i hverdagen, f.eks. bestræber vi os på, aldrig at tale hen over hovedet på barnet, men at vi taler med barnet.

Vi sætter ord på børnenes følelser, ved at være anerkendende og respekterer barnet, som et individ.