Sprogpolitik

I Børnegalaxen Taastrup bestræber vi altid at have en respektfuld og anerkendende kommunikation med vores børn, deres forældre samt indbyrdes i personalegruppen.

Vi har altid øjenkontakt med barnet vi taler til og med. Vores stemmeleje er afstemt efter situationen, f.eks. kan det være nødvendigt at reagere højlydt i faresituationer (eks. ”Det brænder!”).

Ligeledes er vores ordvalg altid respektfuldt og anerkendende.

Vi bruger aldrig øgenavne, idet vi definerer disse med noget negativt.

Personalegruppen benytter sig udelukkende af det danske sprog. Der bliver ikke talt på andre sprog, men der gives lov til at børnene udtrykker sig i det sprog, som han/hun er mest tryg ved.  Børnene opfordres til at bruge det danske sprog. Vi har tilrettelagt pædagogiske aktiviteter, som stimulerer børnenes dansk- sprogbrug, ordforråd og ordvalg.