Hygiejnepolitik

Vores hygiejnepolitik i Børnegalaxen Taastrup sørge for, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børnene og personalet, samt at sørge for at lære børnene, hvad god hygiejne er.

Håndhygiejne:

Håndhygiejne er den vigtigste metode til at reducere smittespredning. Derfor er vi i Børnegalaxen Taastrup meget opmærksomme på at have en god håndhygiejne. Vi lærer børnene og os selv (de voksne) at vaske hænder:

• før og efter spisning
• efter toiletbesøg
• før madlavning
• efter næsepudsning og efter nys i hånden
• når hænderne er blevet snavsede
• efter bleskift eller hjulpen med toiletbesøg
• efter håndtering af affald
• efter sortering af urent vasketøj
• når man kommer ind udefra
 

Vi vil gerne opfordre alle forældre til at spritte hænderne af i foyer inde de går ind på stuerne. Dispenser sidder ved døren i indgangen.

Udluftning:
Som minimum luftes der ud to gange mindst 5-10 minutter dagligt ved gennemtræk, når børnene ikke er i lokalet.

Rengøring af legetøj:
Nyt legetøj vaskes inden det tages i brug, og alt legetøj vaskes én gang om måneden.

Rengøring af toiletter:
Toiletter bliver gjort rent én gang dagligt, og bliver tjekket flere gange dagligt af de voksne

Hygiejne ved bleskift:
Ved bleskift lægges et nyt engangsunderlag under barnet, således at huden ikke kommer i berøring med puslepladen. Der bruges handsker ved bleskift. Bleer lægges straks i affaldsposer og bindes for. Efter bleskift rengøres og aftørres med sprit.

Sengetøj og andet betræk:
Alt betræk vaskes jævnligt. Madrasser vaskes 2 gange årligt. Hvert barns sengetøj og madras opbevares særskilt, og hæves op fra gulvniveau for at undgå støv.

Daglig rengøring:
Køkkenborde, håndvaske, toiletter, puslepladser, gulve, berøringsflader (fx borde, stole, dørhåndtag) rengøres dagligt.