Kostpolitik
I Børnegalaxen Taastrup ønsker vi gennem dialog om sund kost, at skabe glade og aktive børn, som trives og udvikles optimalt. Vi bestræber, at børnene får en fornuftig bevidsthed om sund mad.

At børn har sunde kostvaner, er en forudsætning for, at de trives både fysisk og psykisk.

Gennem sund kost og motion, sikres børnene et godt helbred, og det er med til at forebygge sygdomme. Sund kost sikrer børnene en optimal udvikling. En sund kost giver børnene mere overskud til aktivt at deltage i deres hverdag. Det giver dem mere energi til at lege, de får en bedre koncentration, og de bliver i det hele taget gladere børn.

Det er os voksne, der skal være gode rollemodeller for børnene. Det er vores ansvar, at børnene får en sund, nærende og varieret kost. Børnene gør måske ikke altid, hvad vi siger, men de gør gerne det samme, som vi gør. Ligeledes er det vigtigt, at vi giver dem mulighed for masser af frisk luft og motion hver dag.

Vores værdier bag kostpolitikken:

  • I Børnegalaxen Taastrup vil vi være med til at give børnene nogle sunde kostvaner. Vi vil forsøge at fremme børns interesse for sund levevis, ved at de tidligt oplever glæden ved sund mad, som smager godt og indtages i et rart samvær.
  • Alle børn skal have dækket deres energibehov svarende til den tid de er i institutionen, så maden skal leve op til de offentlige anbefalinger ang. sund og varieret kost.
  • Vi vil tage hensyn til børn med behov for særlig diæt i form af f.eks. fødevareallergi eller lign. Diæten skal dog være velbegrundet og vi kan til enhver tid forlange en lægeerklæring.
  • Vi vil sikre børnene viden omkring den nødvendige daglige hygiejne vedr. måltider og madlavning såsom at vaske hænder grundigt osv.
  • Vi vil sikre os at køkkenpersonalet har viden og uddannelse vedrørende kostens ernæringsmæssige sammensætning på de forskellige alderstrin. De vil blive tilbudt ajourføring af viden om ernæring og opretholdelse af god hygiejne. Vi vil bestræbe os på, at ansvaret for madens sammensætning varetages af personale med en kostfaglig uddannelse.
  • Vi er meget bevidst om ikke at servere sukkerindholdige produkter.