Forældreinfo

Nyhedsbrev Januar 2018

Velkommen tilbage fra juleferien, der forhåbentlig har været fyldt med magi og nærvær.

I det nye år vil vi gerne fokusere på Sprog/Dialogisk læsning og Robusthed

Robusthed 
At være robust betyder, at man kan komme ud på den anden side og rejse sig igen, når man møder udfordringer. Robusthed handler om rent mentalt at kunne komme igennem modgang eller dårlige oplevelser. Såsom at tabe i et spil, ikke få yndlingscyklen på legepladsen, jakken driller mm. Når børnene oplever små udfordringer, som de lærer at tackle, får de selvtillid og tro på, at de kan klare andre udfordringer. Det robuste barn bruger ikke energi på at blive ked af det, når det ikke får den cykel det gerne vil have. Barnet ærgrer sig måske, men har mentalt overskud til at finde på noget andet at lave. Det robuste barn er mere åben over for omverdenen og alt hvad den tilbyder.

Når vi arbejder på at gøre børnene selvhjulpne i dagligdagen, øver børnene sig i modstand og nederlag i trygge rammer og med nærværende voksne, som vejleder og opmuntrer. Alt nyt er svært i starten, men de skal have lov til ”at bøvle” med jakken, puslespillet, borddækning og alle andre dagligdags aktiviteter. 

I børnehaven er alle børn værdifulde i, og kan bidrage til fællesskabet. Vi voksne støtter børnene i at hjælpe hinanden, så børnene oplever vigtigheden af at kunne give og modtage hjælp – også uden nødvendigvis at få noget igen. De store børn er rollemodeller for de små børn. Vi lader de store børn hjælpe de små f.eks. til måltidet, i garderoben og i stuens daglige sociale fællesskab.

For at styrke børnenes robusthed støtter vi voksne børnene i at forstå deres følelser og hjælper dem med at regulere dem. Vi anerkender børnenes følelser ved at vi voksne sætter ord på deres følelser. Ved at bruge et sprog, der omtaler og beskriver følelser, hjælper vi børnene til at forstå deres egne følelser ligesom de får kendskab til andres følelser og reaktioner. I det sociale fællesskab i børnehaven har børnene, hjulpet af de voksne, rig mulighed for at øve sig i at samarbejde, forhandle og løse konflikter. Børnene skal gennem samværet med

Robuste børn hviler i sig selv, for de har lært at mestre modgang.

Tøm garderoben hver fredag 
Vi har brug for at I tømmer garderoben om fredagen, så der kan blive gjort rent. I får samtidig lejlighed til at tjekke, om der er det rigtige tøj i kurven. Kurven skal I tage med hjem, fylde den op og stille den tilbage om mandagen når I kommer igen. 
Det er ikke kun kurven I tager med hjem, men alt der er i garderoben.

Personalesituation 
Diana er langtidssygmeldt hendes virksomhedskontrakt slutter onsdag d. 15. januar. Vi ønsker hende rigtig god bedring.

Vi har ansat Sabrina som også er pædagogisk assistent på solstuen sammen med Sirri. Sabrina har 2 år erfaring inden for vuggestuen og kender til de forskellige pædagogiskredskaber, som vi også bruger her i Børnegalaxen. Hun er i øjeblikket indkøring. 

Som alle ved, går Sevil på barsel. Det sker fra d. 01.03.18 og ca. et år frem. Vi har derfor allerede ansat Marwa som barselsvikariat. Hun starter i morgen. 

Anja og Mikail fortsætter som tidsbegrænsede i huset.

Husk Institutionsbestyrelsen holder generalforsamling den 30. januar kl. 19.30. 

Med venlig hilsen 
Gülhan Gezen 
Leder

10 gode råd til forældre

Kære Forældre 
Vedhæftet en række dokumenter med gode råd til forældre op læsning med børn. Dokumenterne er oversat til mange sprog, så jeg tænker, at de kunne være anvendelige i jeres sprogsamarbejde med børnene. 

Med venlig hilsen 
Gülhan Gezen 
leder

 

Generalforsamling Børnegalaxen Farum

Kære Forældre 

Institutionsbestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling 

Institutionsbestyrelsen holder generalforsamling den 30. januar kl. 19.30

Jeg vedlægger dagsorden. (Ændring af navn til Børnehuset Bambi)

Med venlig hilsen 
Gülhan Gezen 
Leder

Forældrekursus

Kære forældre 
Jeg håber i Alle er kommet godt ind i det nye år og har haft en rigtig god ferie. Hermed invitation til 2 undervisningseftermiddage den 7. februar og 1. marts 2018. Tilmeldingsfristen er den 26. januar 2018, pr mail til ppr@furesoe.dk.

Med venlig hilsen 
Gülhan Gezen 
Leder

190_2017_172904_Kursus_om_stammen_for_foraeldre_og_personale-1.pdf

 

Fordlærebestyrelsesmøde den 28.11.2017

Deltager: Pernille, Naida, Derya, Melek, Hayriye og Ramazan

Fraværende: Patrick og Hakan

Referant: Ramazan

OBS! Sommerferie lukket i uge 30

* Julefest

Bestyrelsen sender snart invitation ud til alle. Det er vigtigt at alle deltagere er med til at rydde op ved arrangementet.

Arrangementet finder sted den 15. december.

* Madplan

Madplanen blev drøftet og der er bred enighed om at vi fortsat skal have rugbrøds mad minimum en gang om ugen.

Institutionen prøver at variere med forskellige retter og lægger vægt på at det er et sundt måltid der bliver serveret.

Der bliver også enkelte dage hvor der bliver plads til at børnene selv kan bestemme.

* Fotografering

Forældrene er glæde for nuværende fotograf og vi beslutter derfor at vi fortsætter med den samme fotomænd.

Dog skal vi oplyse at man ikke er forpligtet til at købe billederne hvis man ikke har bestilt.

Bestillingen vil blive digitalt til næste år.

* Sommerferie

Bestyrelsen besluttede i samarbejde med personalet at vi holder fast i sommerferie lukning af institutionen i uge 30

* næste møde

Tirsdag den 6. marts kl. 17.15

I må meget gerne komme ris og ros til forældrebestyrelsen.

November 2015

Det har været en stor fornøjelse, at komme tilbage fra ferie og så se, hvor meget der er sket i huset. Vi er nu færdig med at male på stuerne:-)

Tilsyn:
Vi har haft besøg af sundhedstilsynet fredag d. 30.oktober. her fik vi en smiley og ros:-)
Vi har også haft pædagogisk tilsynet i to dage (mandag d.26.okt og fredag d.30.okt) på stuerne. Efterfølgende vil hun udarbejde en tilsynsrapport.

Famly:
Børnegalaxen skal fremover bruge den nye Apps Famly. Famly: En Brugevenlig digital platform til daginstitutioner og forældre. Famly’s overordnede mål er at frigive mere tid til børnene og gøre det nemmere for den travle familie at følge med i hverdagen i institutionen – i sidste ende at skabe et tættere forhold mellem hjem og institution. se http://dk.famly.co/   mere info følger.

Kursus:
Semra og Jeg skal på kursus om leg og lær i uge 45.

Nyt fra stuerne:
Børnehaven har haft aktiviteter såsom  Halloween samt sprogstimulering, og er nu optagede af leg. Børnene fortæller til en samling at de leger med hinanden. De leger forskellige lege. Mirza og Emre leger med plus plus og skydelege. Züleyha, Mina og Nisa leger mor, far og børn. Alle børnene fortæller at de har en ven de leger med. Mange af børnene øver sig i at lege. Børnene fortæller “hvad en god ven er? Derudover er børnehaven godt igang med at samle blade/kreative.
Førskolebørnene Forberedelsen på skolelivet indeholder følgende:

 • Øve at lytte til og forstå en fælles besked.
 • Øve i at sige pyt med det.
 • Øve at forholde sig til at udføre en opgave på et stykke papir eks. Labyrinter, skrive tal, farvelægge tegninger.
 • Arbejde med tal, dato, tid, ugedage, måneder , årstider.
 • Øve samarbejde og øve at vente på tur (række fingrene op).
 • Øve at skrive sit navn, vide hvem er jeg og min famile og hvor bor jeg.
 • Snakke om og øve forholdsord: over under osv, samt højre og venstre.
 • Arbejde med overbegreber eks. Møbler, grøntsager, køretøj m.m
 • Øve forholdsordene
 • Øve at stå frem og fortælle.
 • Øve selvhjulpethed: ved toiletbesøg, tage tøj af og på
 • Vi vil tage ud af huset og øve trafik

Alt dette vil vi gøre igennem planlagte – selvvalgte aktiviteter og i form af samarbejdsøvelser/ lege.

Vuggestuen:
Er optagede af at synge og lege sangelege. De vil gerne ud at lege på legepladsen med sandkasselegetøj og prøve mange ting.  De nye børn er kommet ind. Det betyder at børnene skal lære nye at kende og rollerne prøves af. Mange af børnene er glade for at kigge i deres billeder og bøger, og få læst historie. Herunder er vuggestuen stadig optaget af indkøringer.

Samtaler i Børnegalaxen Farum:
I Børnenes tid vil der være flere tilbud om samtaler om barnets trivsel. Vi er meget opmærksomme på at udnytte vores ressourcer bedst muligt. Vi har derfor valgt at tilbyde samtaler efter familiernes behov. I løbet af ugen vil der blive hængt en seddel op på tavlen, hvor i kan skrive jer på listen.

Syge børn:
Vi har haft børn som er sendt hjem med virus, opkast, og andre sygdomme. På denne baggrund har mange spurgt om hvornår børnene må komme i institutionen igen. Vi er godt klar over at I som familier står med udfordringen med at få et arbejdsliv til at hænge sammen med ønsket om, at passe eget syge barn. Men vi står med ansvar for at minimere smitten så meget som muligt. Vi skal forholde os til vejledningen fra Download: smitsomme sygdomme hos børn og unge (pdf – 1,4 MB)
Anbefalingen i denne siger følgende:

 • Om smitte
 • Smitte overfores med afføring og opkast via hænder, genstande eller fødevarer.
 • Især norovirus kan overleve lang tid pa overflader og kan vare vanskelig at komme af med selv ved omhyggelig rengøring og hygiejne.
 • Den væsentligste smitteoverførsel i institutioner sker fra personer, der er i inkubationsperioden, har diare i familien, aktuelt er syge, eller er kommet for hurtigt tilbage igen i institution.
 • Bakterielle maveinfektioner som Salmonella og Campylobacter er som regel Fødevarebårne og ikke så smitsomme som virus.
 • Komme i institution. Når barnet er rask og afføringen er normal. I tilfælde af Roskildesyge (norovirus opkast) anbefales dog 2 dage hjemme, efter at diare og opkast er ophørt.

Forældrebestyrelsen skriver fremover nyhedsbrev 🙂

Husk Datoer: 

 • Søndag d. 8.november havearbejd kl. 12-16
 • Onsdag d. 2.December Juleklipning/æbleskiver sammen med forældre og børn fra kl. 14.30- 16.30.
 • Vi holder lukket mellem Jul og nytår torsdag d. 24.dec – fredag d. 1. Januar dvs vi åbner igen mandag d. 4.januar-2016 Hold øje med opslagstavlen i dit barns stue i ugerne op til lukkedagen.

Mange hilsner

Gülhan
Institutionsleder

Oktober 2015

Tak for et godt forældremøde og jeres store interesse for Børnegalaxen Farum.
Vi fik i øvrigt meget positiv tilbagemelding fra en del af jer. At I synes, at det var en dejlig information at få, da vi snakkede og fortalte omkring hverdagen i vuggestuen og  børnehave(r) .

Vi fik valgt en forældrebestyrelse som ser således ud:

 • Adams far Ramazan Karter
 • Aysegül Mor
 • Elif og Sevdes Far Hakan Uysal
 • Amir og Linas mor Seher Ücler
 • Nisa og Isas mor Neslihan Tasci
 • Züleyhas mor Hatice Biltekin
 • Yusufs mor Mehtap Kutlu

Måne og Stjernestuen (Førskolebørn):
Vi har været på en skøn skovtur hvor der blev klatret lystigt og balancen blev afprøvet på de store træstammer. Vi fandt bænkebider, edderkopper, kratløber, skarnsbasse, osv. Vi valgte at tage vores dejlige madpakker med. En fantastisk skovtur i et dejligt efterårsvejr.
Vi har klippe/malet til vores efterårstema og eid -fest.
Vi har været på tur til frilandsmuseet. På Frilandsmuseet kan man besøge gårde, huse, gadekær, vandmøller, rigtig fin tur i skønt vej.
Vi er igang med at udarbejdet skemaer vedr. skole-parathed. Det er nemlig det sigte der ligger derude i horisonten og der er mange ting de små kommende skolebørn skal kunne håndtere i den nye dagligdag hvor rammerne jo naturligvis er noget anderledes end hverdagens trygge rammer i børnehaven. Børnene kan faktisk rigtig mange ting selv og vil naturligt opleve en stor glæde ved at meste dagligdagens udfordringer – selvfølgelig med en god opbakning fra hjemmefronten ifht at øve. I denne måned går vi også i gang med at lave skoleopgaver  – primært formiddage.

Solstuen:
Vi får 2 nye børn i vuggestuen Yahya og Ela. Vi siger hjertelig velkommen.
Hjælp os…med at understøtte børnene i deres udvikling til at blive selvhjulpne og selvstændige. Vi vil rigtig gerne, hvis I vil være os behjælpelige og tænke i ”børne-bruger-venligt” tøj og fodtøj. Det gør det bare så meget nemmere, at barnet kan ”håndtere” og opleve succes ved selv (med lidt hjælp) Vi har lavet uge plan som i evt. kan kigge på den.

Biograftur:
I løbet af oktober vil der blive annonceret biograftur for børnehaven – hold øje med opslagstavlen.

Eid-fest:
Det var en fantastisk Eid- fest(klippe klister dag ) , hvor det hele var, som det skulle være!
Madpolitik
Fra d. 15.okt. rykker vi morgenmaden fra kl. 07.00-8.00, så alle børnene får formiddagsmad fra kl. 09.00.-9.30.  Vi har lavet ny madplan. Vi starter med vores ny madplan i uge 41 .
Morgensamling
Vi holder fast i vores morgensamlinger fra kl. 9.30-10.00. Hvis barnet  kommer efter kl. 9.30 skal de vente på personalestuen sammen med  forældre indtil kl. 10.00. Vi ser meget gerne at I aflevere jeres barn inden kl. 9.30. En samling der indholder meget værdifuld læring så vi ser meget nødigt at den afbrydes. Forstyrrelse betyder tabt koncentration, der skal genskabes samt vil den fornødne tid til at tage imod og sige ordentlig farvel til dig/jer ikke være der. vi henter barnet når vi er færdige med morgensamling kl. 10.00

Personalesituation: 
Som jeg også tidligere skrevet i nyhedsbrev kommer Didar tilbage fra barsel d. 19.okt. Vi glæder os til at se hende igen. Når Didar kommer tilbage skal hun være i Vuggestuen sammen med Naida og Pernille og Semra Ôzüpek skal tilbage til førskolebørnene i børnehaven sammen med Eda.

 • Månestuen: Emel og Semra pædagog
 • Stjernestuenstuen: Eda og Semra Lærer (Gülhan)
 • Solstuen: Pernille, Naida og Didar
 • Køkken: Kevser
 • Vikarer : Secil, Basanti, Malou og Ipek

Garderober:
Garderoberne skal ryddes hver fredag, og de skønne ting jeres børn har malet skal bringes hjem. Det er tarveligt når de står og forfalder.

Mange hilsner

Gülhan Gezen
Institutionsleder

September 2015

Sommerfest
En stor tak for jeres hjælp og dejlige mad til sommerfesten. Alle i personalegruppen er enige om, at det var en super fest, hvor selv vejret var os venligt stemt. Vi synes, der var en god stemning og fornemmede at alle hyggede sig.

Personalet nyt
Emel er kommet tilbage fra orlov og skal arbejde sammen med Semra pæd. (Månestuen)
Eda skal samarbejde med mig (Gülhan) eller med en fast vikar evt Basanti indtil Didar kommer tilbage fra barsel.
Semra Ôksüz er også  tilbage fra ferien og skal være i vuggestuen sammen med Pernille og Naida.

Stuerne
Alle børn i Børnegalaxen Farum  skal sprogtestes, som 3 årig og før de begynder i skolen. Efter sprogtest udarbejder vi en individuelhandleplan. Vores sproglige ansvarlige er Semra Yilmaz. 
Læs venligst tavlerne:-)  Og kig på Smtte-model samt aktivitetsplan. 

Forældremøde og trivselssamtale
Forældremøde onsdag den 30. sept kl. 2015 kl. 18.00-19.30, hvor der også er valg til bestyrelse.
Trivselssamtale vil i høre nærmere fra stuernes pædagoger.

Legeplads
Vi havde havearbejde  søndag d.30.  Aug. 2015. Der var desværre ikke ret mange FREMMØDTE  forældre (Tak til  Adams far, Emres far,  Buraks far og ikke mindst instit-bestyrelse.) Det er nemlig der, I som forældre har mulighed for at møde bestyelsen og høre mere deltaljeret omkring legepladsen eller planlægge om  legeplads 🙁
Lige nu, er vi ved at kigge på kataloger til legeredskaber. Men vi har fået sandkasselegetøj hvor alle børnene nyder og leger ude på legepladsen.

Vi håber, at vi vil kunne benytte dele af legepladsen under renoveringen, og ser frem til nye udfoldelsesmuligheder for børnene.

Datoer som i skal huske
Som jeg også har skrevet tidligere i nyhedsbrev har vi lukket fredag d. 11.sept. pga pædagogiskdag.
Vi har også lukket torsdag d.24.sept ( Eid første dag) som vi plejer . 

På personalets vegne
Gülhan Gezen
Leder

Juli 2015

Så er det blevet tid til et nyhedsbrev her fra Børnegalaxen Farum, inden sommerferien rammer os alle.

Måne og stjernestuen:
Vi vil i de kommende måneder arbejde meget med selvhjulpenhed, fordi størstedelen af vores børnegruppe er på vej til at blive 2 år eller er derover.

Vi vil opfordre jer til, at give jeres børn i denne aldersgruppe to- delt undertøj på samt tøj og fodtøj. Dette skyldes, at det er nemt at få af eller på, og børnene har også nemmere ved det. Det er med til at give succes, når jeres barn skal lære samt få interesse for selvhjulpenhed.

Vi har i de forudgående måneder arbejdet med kreative aktiviteter, sprogaktiviteter, ture ud af huset, leg inde og ude samt frieleg.

Nye børn:
Uge 32 får vi nye børn i vuggestuen/Solen Yusuf, Zeynep og Ismail Velkommen til alle jer nye.

Personalet:
I August mdr starter Pernille som er  Pædagogisk assistent. Hun skal samarbejde med Naida og Semra öksüz i vuggestuen.

Vi glæder os også rigtig meget til at byde Pernille velkommen.

Børnetallet har den sidste tid været faldende i vuggestueafdelingen og stigende i børnehaveafdelingen. Vi har derfor flyttet personaleressourcer fra vuggestue til børnehave ved at rykke Eda i børnehaven. Hun skal være i stjernestuen,  men Eda skal være midlertid i månestuen indtil  pæd semra vender tilbage fra ferie (Semra pæd skal nemlig på ferie i uge 33 og34)

Fredag d. 31. juli sender jeg halvt års evaluering og Årsplan

PBS:
Der er nu fremsendt forældreopkrævninger for juli måned som i bedes betale og tilmelde til PBS så det fremover kører pr. automatik!

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller andet, er I altid meget velkomne til at kontakte mig på tlf. 44999295 , eller sende en mail til gg@farum.bornegalaxen.dk

Vi ønsker jer alle sammen en god Eid/Bayram og god sommerferie 🙂  og vi vender tilbage i august med et nyt nyhedsbrev.

Varme hilsner
Gülhan Gezen
Leder

Juni 2015

Først vil vi gerne byde alle jer nye børn og forældre velkommen.

Vi får løbende nye børn hen over året. 

Det betyder, at vi har mange små børn, som vi stille og roligt arbejder på at gøre trygge her i vuggestuen. Vi bestræber os på at tilbyde de større børn aktiviteter som vi plejer, men vi er mere på stuerne og arbejder på at skabe noget ro og overskuelighed.

Men vi  skal dog også på harskoven i uge 25, både Vuggestue og børnehavebørn. Børnehavebørnene skal have madpakker med. Mere info følger

Vi arbejder med læreplanstemaer mandag og tirsdag. For tiden arbejder vi med natur og naturfænomener og sociale kompetencer i grupper på tværs af stuerne. Det betyder, at der foregår alle mulige aktiviteter her i huset og på forskellige ture.

Stjernestuen(4-6 år )Vi er snart færdig med vores havprojekt. og Månestuen( 3-4år) er også snart færdig med Emne om venskaber. Solstuen (vug) er også snart færdig med tema om kroppen.

Igen i år slår vi Stuerne sammen i ugerne   27,28,29 og 32 

Oprydning
Vi har på det sidste ryddet en masse på i begge stuer og som jeg tidligere har skrevet i nyhedsbrev, så har vi brug for jeres hjælp til at holde især børnehaven pæn og ren. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at få ryddet op i børnenes garderober og få taget alt vintertøjet med hjem. Det vil også være en stor hjælp, hvis I tjekker kurvene igennem for tøj og sko, der er blevet væk. Derudover vil det gøre oprydningen i børnehaven lettere, hvis I hver eftermiddag husker at rydde op omkring og i jeres børns garderober.

Personaledag d. 11 sept. kl. 08.00-17.00
Som vi også tidligere har nævnt til forældrebestyrelse har vi lukket en dag pga. personaledag. Vi bruger dagene på at diskutere pædagogik og arbejdsmiljø. På personaledagen, skal vi også arbejde med revidering af vores læreplaner samt årsplan. Når vi nærmer os dagen, kan I se dagsordenen på vores hjemmeside og på opslagstavlerne. Vi håber at i kan finde  pasning til jeres barn.

Sommerfest fredag d. 28.aug. kl.16-20
Rettelse til bestyrelsesreferatet der blev udsendt i mandags.

Det er Fredag den 28. august  holder vi sommerfest med valg af forældrebestyrelse. I  år vil der være hoppeborg ude på legepladsen:-))  Kl. 17.00 spiser vi sammen, så medbring jeres yndlingsret til det fælles tag selv bord.

Hvis du kunne tænke dig at give en hånd med i både planlægning og udførslen af festen, så skriv til mig på gg@farum.bornegalaxen.dk

Personalesituation:
Vi har sagt farvel til vores dygtige praktikant Isabell.  Vi er dog i gang med jobsamtaler i uge 24 og 25. Eda og Emel er stadig på ferie og kommer i uge 25. Istedet kommer Basanti og Ipek som tilkaldevikar og vi skal nu ikke glemme Stine (vores praktikant)  .

Sommerhilsner

Gülhan Gezen

Leder
Børnegalaxen Farum